SVT granskar stöd kring språkstörning

SVT har granskat vilket stöd landets kommuner erbjuder barn med språkstörning.

SVT har granskat vilket stöd landets kommuner erbjuder barn med språkstörning. Av de 223 kommuner som svarat på en enkät uppger 123 att de varken har egna logopeder eller samarbetar med andra kommuner.

Kommunerna uppger att de inte har tillräcklig kunskap om språkstörning samtidigt som flera av kommunerna att elever med språkstörning inte uppnår kunskapsmålen.

SVT lokalredaktioner och även Rapport har publicerat flera inslag. I januari debatterade Afasiförbundet/Talknuten tillsammans med Svenska Logopedförbundet och Logopedkontakt Väst om den utbredda bristen på likvärdighet för elever med språkstörning.

– SVT: s granskning ligger väl i linje med vad vi hör från medlemmar i landet. Stödet är obefintligt i vissa kommuner medan andra har kommit så långt att de har anställt skollogopeder. Det krävs nationella riktlinjer för insatser kring språkstörning/DLD, tal och språk för att komma till rätta med bristen på likvärdighet, säger Berit Robrandt Ahlberg. Afasiförbundets ordförande.

Länk till Afasiförbundet/Talknuten och Svenska Logopedförbundet med fleras debattartikel i Dagens Samhälle

Länkar till inslag i SVT:
Logopeder saknas i flera kommuner – därför behövs de

Stora svårigheter för barn med språkstörning i skolan 

Sjuåriga Elsa drabbas när logoped saknas på skolan

Förskolan anställde logopeder: det gynnar alla barn

Stora skillnader när barn med språkstörning ska få hjälp

3 snabba fakta om språkstörningar

Så upptäcker du språkstörning – ”det kan även vara tysta barn”

Regionen på väg backa om stödet till barn med språkstörning 

Berit Robrandt Ahlberg
Berit Robrandt Ahlberg,
Afasiförbundet/Talknutens ordförande