Elever med funktionsnedsättning utreds

För att öka kunskapen om barn och elever med funktionsnedsättnings särskilda utsatthet i skolan tillsätter regeringen en utredare. Utredaren ska analysera och föreslå hur kunskapen kan öka om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet samt säkerställa skyddet för den personliga integriteten.

För att öka kunskapen om barn och elever med funktionsnedsättnings särskilda utsatthet i skolan tillsätter regeringen en utredare.

Utredaren ska analysera och föreslå hur kunskapen kan öka om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet samt säkerställa skyddet för den personliga integriteten.

Idag finns det ett begränsat underlag när det gäller uppgifter om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet, något som gör det svårt att följa upp.

Det som dock framkommer av de uppgifter som finns är att det finns en särskild utsatthet i skolmiljön för elever med funktionsnedsättning.

En särskild utredare har därför fått i uppdrag att analysera och föreslå hur kunskapen kan öka om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet, samtidigt som skyddet för den personliga integriteten säkerställs.

Läs mer här