Digitala föreläsningar om DLD/språkstörning

Talknuten Östra anordnar två digitala föreläsningar under våren med Anna Eva Hallin och Kerstin Hill.

Talknuten Östra anordnar två digitala föreläsningar under våren. Forskaren och logopeden Anna Eva Hallin föreläser om språkstörning under skoltiden den 14 april. Logopeden Kerstin Hill föreläser om unga vuxna med språkstörning den 5 maj. 

Föreläsning I:

Anna Eva Hallin är logoped och forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm. Anna Eva föreläser om språkstörning under skoltiden och hjälper oss att reda ut begreppen kring DLD och språkstörning. Anna Eva föreläser den 14 april klockan 16.30 – 17.30.

Föreläsning II:

Kerstin Hill är logoped och verksam i region Västmanland. Hon arbetar med unga vuxna med språkstörning som är i behov av anpassningar och stöd i arbetslivet. Kerstin föreläser om sitt arbete den 5 maj klockan 16.30 – 17.30.

#DLD #språkstörning #talknuten

Arrangemangen har redan varit.