Rätt till arbete på lika villkor

Möjligheten till arbete för personer med funktionsnedsättning har under de senaste åren försämrats, nu måste fler få möjlighet till arbete.

Inför valet 2022 fokuserar Funktionsrätt Sverige på fem viktiga frågor utifrån rätten till jämlik hälsa. Denna vecka ligger fokus på rätten till arbete för alla.

Källa: Funktionsrätt Sverige.

Fler personer med funktionsnedsättning ska få arbete

Möjligheten till arbete för personer med funktionsnedsättning har under de senaste åren försämrats och många står därför utanför arbetsmarknaden. Reformeringen av Arbetsförmedlingen hör försämrat möjligheten ytterligare. Efter pandemin har antalet långtidsarbetslösa ökat och idag är ca 40 000 personer med funktionsnedsättning långtidsarbetslösa.

I linje med veckans valkampanj har Funktionsrätt Sverige identifierat fem punkter med förändring där man vill:

  • Se en nationell handlingsplan med åtgärder för att höja sysselsättningsgraden i nivå med övriga befolkningen.
  • Se en rejäl satsning för ett mer inkluderande arbetsliv – riktad mot de som idag står längst ifrån arbetsmarknaden.
  • Att Arbetsförmedlingen får de resurser som behövs för att personer med funktionsnedsättning ska få ett adekvat individuellt stöd och kunna lämna arbetslösheten.
  • Att de arbetsmarknadspolitiska stöden reformeras. Arbetsförmedlingen behöver uppdaterade verktyg som möter de behov som finns hos arbetssökande och på landets arbetsplatser. De arbetssökande – men även arbetsplatserna – behöver kunna erbjudas ett mer individuellt och långvarigt stöd.
  • Att skyddet mot diskriminering säkerställs i arbetslivet. Det behövs ett bättre stöd för arbetsplatsernas inkluderande arbete och lagkraven på aktiva åtgärder måste förtydligas.

Läs mer om Funktionsrätt Sveriges kampanjvecka här

Funktionsrätt Sverige debatterar – Funkionsnedsatta behöver bättre stöd i arbetslivet