Ge rätt stöd till personer med språkstörning

Afasiförbundet/Talknuten, Logopedförbundet och UMS, Unga med språkstörning, debatterar på Altinget om att det är hög tid att arbeta med likvärdig utredning och stöd till barn, unga och vuxna med språkstörning oavsett var man är bosatt i landet. Nationella riktlinjer kring språkstörning/DLD behövs.

Afasiförbundet/Talknuten tillsammans med Logopedförbundet och UMS, Unga med språkstörning, debatterar idag på Altinget. Det är hög tid att arbeta med likvärdig utredning och stöd till barn, unga och vuxna med språkstörning oavsett var man är bosatt i landet. Socialstyrelsen behöver ta fram Nationella riktlinjer kring språkstörning/DLD.

Språkstörning/DLD är fortfarande relativt okänd trots att det är en av de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna.

I debattartikeln berättar vi att det är stora brister i likvärdiga insatser för personer med språkstörning/DLD i landets regioner. Hur lång tid man behöver vänta på en utredning vid misstänkt språkstörning/DLD varierar kraftigt. Afasiförbundet/Talknuten, Logopedförbundet och UMS, Unga med språkstörning, vill därför se att Socialstyrelsen tar fram Nationella riktlinjer.

Följ hashtagen #ingenskasaknaenlogoped

Läs hela debattartikeln på Altinget här