Handikappförbundens kommentar till Arbetsförmedlingens dystra prognos

Arbetsförmedlingens senaste prognos visar oroande siffror. Andelen arbetssökande som står längst från arbetsmarknaden beräknas uppgå till 80 procent 2018. Här ingår personer med funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga. “Det är hög tid att sjösätta Funka-utredningens förslag och avsätta nödvändiga resurser”, säger Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden.

Länk till Handikappförbundens pressmeddelande i sin helhet

HSO-Logo-färg-604x381-300x189