Använd logopedin på rätt sätt

Kostnaderna för logopedi har ökat kraftigt inom länet sedan det fria vårdvalet infördes. Det visar en revision av det fria vårdvalet inom logopedin som Stockholms läns landsting genomfört.

– Det är bra att det satsas på logopedi. Men ett problem är att det fria vårdvalets ersättningssystem inom logopedin gynnar de vårdgivare som behandlar barn och vuxna med mindre omfattande språkliga svårigheter och som därigenom tar mindre tid att behandla. Det är angeläget att resurserna inom logopedin används så att de som har störst behov får ta del av dem, säger Lena Ringstedt, ordförande i Afasiföreningen i Stockholms län.

Läs Afasiförbundets pressmeddelande i sin helhet

Lena Ringstedt 600x892