Barn med språkstörning har svårt att få hjälp

Bild på ett flicka som sitter på huk med ryggen vänt mot kameran.

Föräldrar till barn som är i behov av särskilt stöd i skolan upplever ofta att det är svårt att få den hjälp de har rätt till. En grupp som är särskilt utsatt är elever med språkstörning. Det skriver P4 Västmanland i ett inslag.

– Det är en fruktansvärd jobbig kamp. Framförallt mot rektorer och skolan som bara säger att det inte finns pengar till resurspedagoger, berättar förälder i inslaget.

Efter inslaget har Västerås stad bestämt att de ska se över behoven för barn med språkstörning.

Läs och lyssna till inslaget i P4 Västmanland om att det är svårt att få hjälp 

Länk till inslaget i P4 Västmanland och Västerås stad om behovet av kartläggning

children_playing_school all free  600x400