Funktionsrätt Sverige i öppet brev till riksdagspartierna

Devisen ”det ska löna sig att arbeta” kan aldrig omfatta de som på grund av funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom inte kan arbeta och därför tvingas att leva i fattigdom.

Funktionsrätt Sverige har skickat ett öppet brev till riksdagspartierna.

” Devisen ”det ska löna sig att arbeta” kan aldrig omfatta de som på grund av funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom inte kan arbeta och därför tvingas att leva i fattigdom. Det är inte ett val.

Vi ser fram emot att riksdagen nu kommer överens både om att höja garantinivån i ersättningarna och om att ta bort skatteklyftan mellan de som få sjuk- eller aktivitetsersättning och löntagare/pensionärer. ” Skriver Funktionsrätt Sverige på sin hemsida

Länk till hela öppna brevet