Gör matematiken språk-lätt!

Afasiförbundet/Talknuten uppmärksammar DLD Awareness Day 15 oktober med en debattartikel om språkstörning och matematik. #DLDAwarnessDay #DLD

Afasiförbundet/Talknuten och DHB debatterar om språkstörning och matematik. Med det vill vi uppmärksamma en viktig fråga på DLD Awareness Day 15 oktober: Gör matematiken språk-lätt! #DLDAwarenessDay #DLD

”För elever med språkstörning är matematik ofta svårt och skolans stöd i ämnet otillräckligt. Genom att satsa på matematik som är språk- och symbollätt kan elever med språkstörning nå kraven för godkänt, skriver debattörerna.” 

Läs artikeln här