Reformera rättshjälpssystemet och stärk rättsskyddet!

Funktionsrätt Sverige vill att alla ska ha lika tillgång till rättvisa och att personer med funktionsnedsättning behöver ett starkare rättsskydd.

Inför valet 2022 fokuserar Funktionsrätt Sverige på fem viktiga frågor utifrån rätten till jämlik hälsa. Denna vecka handlar dels om att alla ska ha lika tillgång till rättvisa och att personer med funktionsnedsättning behöver ett starkare rättsskydd.

Källa: Funktionsrätt Sverige

Tillgång till rättshjälp

Idag avslås de allra flesta ansökningar om rättshjälp och många har inte tillgång till rättssystemet på lika villkor som andra. Om du får avslag på en ansökan om sjukersättning eller personligassistans är det nästan omöjligt att få ekonomiskt stöd för att anlita ett juridiskt ombud Både funktionsrättsrörelsen och forskare i juridik har påpekat att det här är en orimlig situation.

Funktionsrätt Sverige vill:
  • Att en statlig utredning tillsätts för att förbättra tillgången till rättshjälp för den enskilde.
  • Att det införs kostnadsfri rättshjälp i förvaltningsrättsliga tvister.
  • Att den bristande tillgängligheten i rättslokaler åtgärdas – både för allmänhet och anställda.
  • Att budgetmedel tillsätts för att höja kompetensen om mänskliga rättigheter inom hela rättsväsendet.

Starkare rättsskydd

Lagstiftningen mot hatbrott gäller inte alla. 2017 stärktes skyddet för transpersoner i Sverige. Nu vill vi se ett motsvarande rättsskydd för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsrätt Sverige vill:
  • Se en bred översyn av det straffrättsliga skyddet för personer med funktionsnedsättning.
  • Att lagstiftningen förändras så att personer med funktionsnedsättningar skyddas mot hatbrott på jämlik grund, som exempelvis etnicitet.

Läs mer på Funktionsrätt Sveriges webbsida

Lunchwebbinarium

Den 30 juni klockan 12-13 anordnar Funktionsrättsbyrån ett lunchwebbinarium på temat “Funktionsrätten i lag” – luckor och många lösningar i lag som handlar om utmaningar och lösningar för rättighetsbärare att utkräva rättigheter i myndigheter och lag.

Anmälan och mer information hittar du här

Rättspolitisk debatt

Samma dag, den 30 juni, klockan 14.30-15.30 har Funktionsrätt Sverige bjudit in alla riksdagspartierna att debattera kring vad som behöver göras för att förbättra tillgången till rättvisa och för att stärka skyddet mot hatbrott? Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna kommer att medverka.

Anmälan och mer information hittar du här