Många får ingen rehabilitering

Handikappförbundens undersökning bland 37 medlemsförbund visar att 63 procent av förbunden uppskattar att alldeles för få av de människor bland förbundets medlemmar/målgrupper som har behov av rehabilitering får tillgång till rehabilitering.

– Handikappförbunden menar att rätten till aktiva rehabiliteringsinsatser måste kopplas till tidsgränserna inom rehabiliteringskedjan. Tidsgränserna blir då en garant för att individen får den rehabilitering hon behöver – istället för ett hot om att kastas ut ur socialförsäkringssystemet. Ett krav på koppling till rehabiliteringsinsatser sätter fokus på det som i hög grad saknas idag; en aktiv rehabilitering, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.

Läs pressmeddelandet i sin helhet om att många inte får rehabilitering