Rapport om anhörigas situation

Riks-Stroke har gjort en uppföljning av anhörigas situation ett år
efter att deras anhöriga insjuknat i stroke.

Rapporten visar att de anhöriga står för en betydande del av
hjälpen, stödet och tillsynen. De anhöriga vill också ha mer
kunskap och mer anhörigstöd för att orka med uppgiften att
tillgodose den anhörigas behov.