Förslag Gymnasial lärlingsanställning

Regeringen föreslå en ny lag om gymnasial lärlingsanställning.

Förslaget innebär att en elev som genomgår gymnasial lärlingsutbildning inom ett av gymnasieskolans yrkesprogram ska kunna vara anställd i en ny anställningsform, gymnasial lärlingsanställning.

Länk till mer information om Gymnasial lärlingsanställning