Torsdagsaktionen

Torsdagsaktionen 20130605

Torsdagsaktionen fortsätter utanför Rosenbad.

Newsmill har publicerat en debattartikel utifrån
Torsdagsaktionens krav på handling från regeringen.
Bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering.