Yttrande om kunskapskrav

Afasiförbundet/Talknuten har lämnat in ett yttrande om kunskapskrav

Afasiförbundet/Talknuten har lämnat in ett yttrande på utredningen Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11).

Utredningen innehåller många bra perspektiv och förslag. Afasiförbundet/Talknuten uppskattar särskilt förslag om ett pro-aktivt arbetssätt inom elevhälsan. Vi saknar dock en diskussion om vad fler yrkesgrupper som logopeder och arbetsterapeuter skulle kunna tillföra elevhälsan.

Läs hela remissvaret