Rädda språkförskolorna

Att tidigt specialanpassat stöd till förskolebarn med språkstörning/DLD innebär stora fördelar

Att tidigt specialanpassat stöd till förskolebarn med språkstörning/DLD innebär stora fördelar för den språkliga och sociala utvecklingen är ingen nyhet.

Sådant stöd ökar i sin tur möjligheten att lyckas i skolan. Ändå drar flera kommuner nu in de tilläggsbelopp som finansierar språkförskolornas verksamhet. Det är kortsiktigt tänkt och kommer att kosta kommunerna långt mer i långa loppet.

Idag debatterar Afasiförbundet/Talknuten tillsammans med forskarna Sofia Strömbergsson och Anna Eva Hallin samt Svenska Logopedförbundet och DHB om behovet av språkförskolor på Altinget.

Läs och dela debattartikeln direkt på Altinget: Vi uppmanar till omtag – rädda språkförskolorna