Världens första långsamma talsyntesröst – nu ännu bättre

Niclas Bergström, VD ReadSpeaker

@ReadSpeaker har utvecklat en ny och bättre version av världens första långsamma talsyntesröst. Den långsamma talsyntesrösten finns på Afasiförbundets webbsida www.afasi.se

ReadSpeaker tog 2018-2019 fram en pilotprodukt i samarbete med Afasiförbundet. PTS, Post- och telestyrelsen, Innovation stödde projektet. Medlemmar med afasi och språkstörning samt personer med andra kognitiva funktionsnedsättningar var med och testade fram den långsamma talsyntesrösten. ReadSpeaker har under våren 2020 utvecklat pilotrösten vidare till en fullödig produkt. AI, Artificiell intelligens, har använts för att utveckla rösten.

Afasiförbundet är otroligt glada för att kunna erbjuda våra medlemmar möjlighet att kunna använda en fullt utvecklad långsam talsyntes.

Niclas Bergström, VD för ReadSpeaker

Niclas Bergström, VD på ReadSpeaker