Håll i, håll ut, håll om!

Ung kvinnan med en mugg kaffe i ena handen. I andra handen en mobiltelefon. Hon sitter framför en dator.

Medarbetare på SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, publicerar blogginlägg på myndighetens blogg. I veckans blogginlägg skriver Eva Ränner: “Alla vet vi vikten av att inte tappa en enda elev, det gäller just nu liksom i skolans normalläge. Men, tyvärr får vi också höra om elever som inte får rätt typ av stöd och lärare som går på knäna. Elever som beskriver att de inte vet vad som förväntas av dem och att den sociala distanseringen börjar tära.

Nu är det därför dags backa bandet till de grundläggande råd som alltid gäller när det gäller att ge stöd till elever med olika funktionsförmågor. Liksom Folkhälsomyndigheten upprepar sitt mantra sedan drygt två månader om att tvätta händerna och att hålla distans tål dessa punkter att upprepas för undervisning på distans:

  • Vi vet att struktur och tydlighet är väldigt viktiga i undervisning på distans.
  • Vi vet att anpassningar för elever behöver följa med i undervisning på distans.
  • Vi vet att täta återkopplingar och lärarens närvaro är viktig i undervisning på distans.
  • Vi vet också om vikten av att upprätthålla relationen i undervisning på distans.

Läs hela blogginlägget “Håll i, håll ut, håll om” genom att klicka på denna länk till SPSM.

Ung kvinnan med en mugg kaffe i ena handen. I andra handen en mobiltelefon. Hon sitter framför en dator.