Var med och gör dig hörd!

Myndigheten för delaktighet (MFD) söker personer med funktionsnedsättning som vill svara på frågor om tillgänglighet och delaktighet i vardagen i deras “Rivkraft” enkät.  Alla som har en funktionsnedsättning och har fyllt 16 år kan delta. Viktigt att personer med afasi eller språkstörning är med och svarar! Om enkäten inte är tillgänglig för dig, påtala det för MFD!

Länk till Rivkraft – MFDs enkät om tillgänglighet och delaktighet i vardagen

manniskor-flygplats-600x337