Tillsätt en utredning för att rädda folkhögskolorna

Afasiförbundet tillsammans med flera funktionshinderorganisationer inom Handikappförbunden skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle. Vi är oroade över utvecklingen när det gäller folkhögskolor. Under senare år har flera skolor, linjer och kurser som särskilt riktar sig till personer med funktionsnedsättning lagts ned. Regeringen måste nu agera för folkhögskolornas framtid.

Länk till debattartikel i Dagens Samhälle

workplace-550x344