Uppmärksamma språkstörning i skolan

Funktionsrättsrörelsen har i flera år arbetat för att kunskapen om barn och elever med funktionsnedsättning i skolan måste öka och statistik tas fram.

Funktionsrättsrörelsen har under flera år arbetat för att kunskapen om barn och elever med funktionsnedsättning i skolan måste öka och statistik tas fram. En utredning har tillsatts med en särskild utredare, Magnus Tideman.

Utredaren ska analysera och föreslå hur kunskapen kan öka om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet, samtidigt som skyddet för den personliga integriteten säkerställs. Syftet är att bättre kunna följa upp situationen i skolväsendet för barn och elever med funktionsnedsättning.

Det är en väldigt viktig utredning och Afasiförbundet/Talknuten har därför valt att lämna in en skrivelse till utredning om barn och elever med språkstörning/DLD.

Länk till Afasiförbundet/Talknuten skrivelse till utredningen Mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet (SOU 2022:02)

Läs mer:

Länk till utredningsdirektiv Mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet

Afasiförbundet/Talknutens var med och debatterade om frågan på Dagens Nyhets debattsida i maj Skollagen fungerar inte för funktionsnedsatta elever