“Vi hoppas “FNs ord väger tyngre än näringslivets”

Handikappförbunden har kommenterat FNs övervakningskommitté kritik av regeringens lagförslag om bristande tillgänglighet. I förslaget vill regeringen undanta företag med färre än tio anställda inom varu- och tjänstehandeln samt företag inom hälso- och sjukvården.

– Vi är glada att FN kritiserar detta eftersom det är samma fråga som vi har försökt lyfta. Med de undantag som regeringen vill göra blir den kommande lagen tandlös. Nu hoppas vi att regeringen lyssnar på kommittén
och att FNs ord väger tyngre än näringslivets och handelns, säger Pelle Kölhed, vice ordförande för Handikappförbunden.