Regeringens budget saknar rättighetsperspektiv

När regeringen idag redovisar sin budget kan Handikappförbunden återigen konstatera att Sverige fortfarande är långt ifrån att implementera det rättighetsperspektiv som FN kräver.

”Regeringens budget ger inte de förutsättningar som krävs för att nå målet om ett samhälle för alla”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden i ett pressmeddelande.

Länk till Handikappförbundens pressmeddelande

Stig Nyman 2015 600x331