Talknuten Östra bjuder in till föreläsningar

Talknuten Östra arrangerar en serie med digitala föreläsningar om språkstörning/DLD.

Talknuten Östra arrangerar en serie med digitala föreläsningar om språkstörning/DLD.

Anmälan görs till talknuten.ostra@gmail.com
Länk skickas ut till anmälda

15 november klockan 18.00 till 19.30
Språkstörning/DLD och språklig sårbarhet i förskolan
Pedagoger inom förskolan och föräldrar till barn med språkstörning/DLD bjuds in till en digital föreläsning om språkstörning och språklig sårbarhet i skolan. Föreläsningen görs i samarbete med Logopeden, föreläsaren och bloggaren Logoped Julia.

22 november klockan 18.00 till 19.30
Språkstörning/DLD och språklig sårbarhet i skolan
Föreläsningen görs i samarbete med Logopeden, föreläsaren och bloggaren Logoped Julia. Pedagoger i grundskolan och föräldrar till barn med språkstörning välkomnas till föreläsningen.

24 november klockan 18.00 till 19.30
Hur kan man hjälpa och stötta barn i förskolan med språket?
Föreläser gör logopeder från företaget Only for Heroes/Funka mera. Till föreläsningen bjuds både pedagoger och föräldrar till barn med språkstörning in.

8 december klockan 18.00 till 19.30
Hur kan man stöta och hjälpa elever som har svårigheter med språket?
Pedagoger och föräldrar till barn med språkstörning/DLD bjuds in till en digital föreläsning om att stötta elever med språkstörning/DLD i skolan. Föreläsningen görs i samarbete med logopeder på Only For Heroes/Funka Mera.

14 december klockan 19.00 till 20.30
Skollogopedi på skolan: exempel på arbetssätt och insatser
Jenny Hilborn som är skollogoped i Malmö föreläser om språkstörning/DLD, språkliga svårigheter och insatser i skolan. Inbjudna är pedagoger och föräldrar till barn med språkstörning/DLD.

Anmälan och frågor skickas till talknuten.ostra@gmail.com