Öppet brev till ledningen på Trafikverket

Afasiförbundet har skickat ett öppet brev till på Trafikverket med anledning av beslut om att slopa tågutropen.

Afasiförbundet fick genom olika medier kunskap om att Trafikverket fattat beslut om att slopa tågutropen. Stort fokus har nu legat på personer som är blinda eller har synskador. Vi vill med detta brev påtala att beslutet berör långt många fler grupper som lever med funktionsnedsättning.

Läs det öppna brevet här