”Ta ansvar för patienter med funktionsnedsättning”

“En särskilt utsatt grupp i svensk vård är personer med funktionsnedsättningar. Det handlar bland annat om personer med kognitiva svårigheter och personer som på grund av sin funktionsnedsättning har nedsatt initiativförmåga eller svårt att bedöma kroppsliga symtom. Det behövs en funktionshinderpolitisk strategi som också omfattar vård, skriver Stig Nyman, ordförande i Handikapp­förbund i debattartikel i Dagens Medicin”.

Länk till hela debattartikeln i Dagens Medicin

Stig Nyman 2015 600x331