Projekt ska skapa inkludering i informationssamhället

Via projektet DigInclude – digital inkludering i det uppkopplade samhället för grupper med speciella behov – ska alla inkluderas i informationssamhället. Det skriver Linköpings-Posten i en artikel. Det tvååriga forskningsprojektet ska göra att information på kommuners och myndigheters webbplatser blir lättare att förstå. Projektet leds av Arne Jönsson, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet.

Länk till artikel i Linköpings-Posten om projektet DigInclude

notebook 500x335