Besparingar kan göras vid rätt behandling av svår stroke

Behandling med trombektomi vid svår stroke kan ge stora besparingar enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket pressmeddelande. Myndigheten har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag som visar på detta.

Länk till Tankvårds- och läkemedelsförmånsverkets pressmeddelande

Stroke 550x387