Stroke ökar hos yngre men återfallen är färre

Bild på ett par fötter som går på en stenig strand

En svensk studie vid Göteborgs universitet visar att risken för återfall i stroke har halverats hos personer yngre än 55 år under de senaste 20 åren. Samtidigt ökar andelen som får en stroke bland yngre i befolkningen enligt artikel i Dagens Nyheter. Professor Annika Rosengren säger i artikeln att “Det är en utmaning för forskningen att försöka förhindra stroke”.

Länk till artikel i Dagens Nyheter

Ben på stenstrand 500x333