Årets kommunuppföljning från MFD har publicerats

Myndigheten för delaktighet, MFD, har publicerat årets kommunuppföljning. Gå in och titta på hur din kommun har svarat och se om du håller med om bedömningen.

Länk till kommunuppföljningen från MFD

Människor 258x300