Funktionsnedsättningar syns inte i statistiken

Det finns ett stort behov av statistik kring hur personer med funktionsnedsättningar upplever hälso- och sjukvården. Bristen på relevant fakta är troligen ett skäl till varför perspektivet funktionsnedsättningar helt saknas i utredningen om jämlik hälsa, skriver Handikappförbunden på Dagens Samhälle Debatt.

Länk till debattartikel i Dagens Samhälle

doctor 600x399