“Stort arbete att återerövra språket”

I tidningen Läsliv som ges ut av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, finns en artikel med Karin Zätterman, ordförande i Afasiföreningen i Jönköpings län. Karin berättar där om sin väg tillbaka efter en hjärnblödning och hur det är att ha afasi.

Afasiförbundet är med i ett arvsfondsprojekt “Begriplig text” tillsammans med Dyslexiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet och FUB, För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning. Projektet samarbetar med Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och Språkrådet. Information om projektet finns på webbplatsen www.begripligtext.se.

Länk till tidningen Läsliv. Artikeln finns på sidan 14 till 16