Fredrik Malmberg ny generaldirektör för SPSM

Regeringen har utsett Fredrik Malmberg till ny generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.
“– Ungefär hälften av landets skolor är otillräckliga när det kommer till särskilt stöd, säger han. (…)
– När man jobbar med att försöka förbättra barns liv känns det meningsfullt att gå till jobbet varje dag. Jag vill att alla barn ska få möjligheten att nå sina mål, oavsett koncentrationsförmåga och andra förutsättningar. När skolan fungerar väl ger den hopp till barnen, men när den misslyckas har det stora konsekvenser, säger han till Skolvärlden.”

Läs hela artikeln i Skolvärlden
Länk till SPSMs pressmeddelande 

Foto: Specialpedagogiska skolmyndigheten