“Tre av fyra elever i farozonen saknade särskilt stöd”

“Underkända betyg i sexan följer ofta med till nian, visar en analys som Skolverket gjort. Men trots det är det långt ifrån alla elever som fått särskilt stöd.
– Förvånansvärt, då följer man inte skollagen, säger Wern Palmius, rådgivare på SPSM”, enligt artikel i Skolvärlden.

Läs hela artikeln i Skolvärlden