Stöd vår verksamhet

2019 kommer vi att arbeta för att synliggöra afasi och språkstörning ännu mer! Vi fortsätter att driva på för utvecklingen av kommunikativ rehabilitering, rätten till digital delaktighet, skola och utbildning. Vi ordnar utbildningar, träffar och skapar träningsmöjligheter. För att kunna göra det behöver vi ditt stöd!

Länk till bli medlem