Långsiktigt arbete behövs mot psykisk ohälsa

Kerstin Evelius, avgående samordnare för insatser på området psykisk hälsa, sammanfattar sina slutsatser i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

”En sjukförsäkring utformad för rehabilitering och återhämtning är en förutsättning för att öka återgång till arbete, men det är inte nog. För att minska sjukfrånvaron krävs att de som löper risk att drabbas av allvarligare psykisk ohälsa får tillgång till vård tidigt, och den måste involvera psykosocialt stöd vilket den bara gör fläckvis i dag.”

Länk till debattartikel i SvD