Språket i vår hjärna syns i detaljerad karta

Ord sorteras in i olika kategorier och vi använder en mycket större del av båda hjärnhalvorna än vi trott när vi lyssnar på någon som talar. Det visar den första detaljerade kartan över språket i hjärnbarken enligt artikel i Dagens Nyheter.

Länk till artikel i Dagens Nyheter

Hjärnan med språket foto Alexander Hulth 600x339