För att få ett samhälle för alla krävs tvärvetenskaplig forskning

Funktionshinderperspektivet och universell utformning måste införlivas i forskningspolitiken, skriver Handikappförbundens ordförande Stig Nyman i Vetenskapsrådets nättidning Curie . Han efterlyser mer tvärvetenskaplig forskning kring produkter, tjänster och miljöer som ALLA kan använda.

Länk till artikel i Vetenskapsrådets nättidning Curie

Stig Nyman 2015 600x331