Socialstyrelsens förstudie om barn och vuxna med språkstörning

Socialstyrelsen har i december gett ut sin förstudie: ”Kunskapsläget kring förekomst och konsekvenser av språkstörning hos normalbegåvade unga och vuxna i ett livsperspektiv – förstudie”.

Socialstyrelsen har i december gett ut sin förstudie: ”Kunskapsläget kring förekomst och konsekvenser av språkstörning hos normalbegåvade unga och vuxna i ett livsperspektiv – förstudie”.

Afasiförbundet/Talknuten har bidragit med erfarenheter, lämnat underlag och blivit intervjuade, till rapporten.

Beställ rapporten via socialstyrelsen@socialstyrelsen.se