Internationella funktionsrättsdagen 3 december

Idag är det FN:s internationella funktionsrättsdag. Det uppmärksammar Funktionsrätt Sverige med ett pressmeddelande.

Idag är det FN:s internationella funktionsrättsdag. Det uppmärksammar Funktionsrätt Sverige med ett pressmeddelande.

Funktionsrätten i Sverige – ett steg framåt och två tillbaka

Idag firas FN:s internationella funktionsrättsdag världen över. Men vad kan vi fira i Sverige? Ett steg framåt men två steg tillbaka – så kan man beskriva resultatet av årets uppföljning av hur arbetet går med att leva upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Var med på vårt webbinarium och ta del av vår rapport!

År 2019, tio år efter att konventionen började gälla i Sverige, gjorde vi i civilsamhället en granskning av arbetet med att genomföra FN:s funktionsrättskonvention. Vår rapport fick namnet Respekt för rättigheter? och lanserades för två år sedan. Rapporten visade att utvecklingen i Sverige stått still eller till och med försämrats på flera områden, trots en blomstrande ekonomi. Sedan dess har vi spridit kunskap via en webbinarieserie om våra 134 konkreta förslag på insatser som behövs för att respekten ska öka.

I år – två år efter lanseringen av rapporten – kan vi äntligen fira att det första av våra förslag har genomförts. I somras fattade riksdagen äntligen beslut om ett oberoende institut för mänskliga rättigheter som startar vid årsskiftet och som bland annat ska främja, skydda och övervaka genomförandet av Funktionsrättskonventionen. Vår uppföljning visar också att flera frågor som rör rättigheter har lyfts fram, men det är alldeles för många områden där inget händer.

Än värre är att det finns områden där vi ser försämringar. Skillnaderna i kostnader för hjälpmedel har ökat över landet och reformeringen av Arbetsförmedlingen har lett till sämre individuellt stöd för personer med funktionsnedsättning som söker jobb.

Du som vill bidra till att Sverige tar kliv framåt för att öka respekten för rättigheter och fira den internationella funktionsrättsdagen;

Lyssna på vårt webbinarium idag på Internationella funktionsrättsdagen den 3 december kl 10.00-11.30! Anslut till webbinariet via denna sida Uppföljningsrapporten släpps i samband med webbinariet.

Läs Respekt för rättigheter, 2019

Uppföljningsrapport 3 december 2021

Läs mer och engagera dig på vår kampanjsida!

Fira den internationella funktionsrättsdagen genom att skriva under vår namninsamling!

Läs om Internationella funktionsrättsdagen på FN:s hemsida

Pressmeddelandet hos Newsmachine