Skrivelse till civil- samt justitieministern

Afasiförbundet har tillsammans med FUB och Autism Sverige gjort en skrivelse om ställföreträdarutredningen till civilminister Erik Slottner och justitieminister Gunnar Strömmer.

Afasiförbundet har tillsammans med FUB och Autism Sverige gjort en skrivelse om ställföreträdarutredningen till civilminister Erik Slottner och justitieminister Gunnar Strömmer.

Afasiförbundet, FUB och Autism Sverige lyfter behovet att säkra och upprätthålla systemet med ställföreträdare (utredningen SOU 2021: 36) och skriver bland annat:

  • De personer som har god man eller förvaltare behöver hjälp att utöva sin rättshandlingsförmåga. De är totalt beroende av att det finns ideellt arbetande ställföreträdare som är beredda att bistå med sin kunskap och tid samt att denna person har den kompetens som krävs för uppdraget,

  • Det finns stora problem att rekrytera och behålla ställföreträdare. Personer som är i behov av stöd kan få vänta länge på en ställföreträdare och riskerar att under tiden hamna i skuldsättning eller hemlöshet, något som slår extra hårt i dagens ekonomiska läge,

  • För att över tid upprätthålla ett fungerande system måste krafttag göras för att säkerställa tillgång och kompetens till ställföreträdare. Detta kommer på sikt även innebära samhällsekonomiska vinster.

Berit Robrandt Ahlberg, Afasiförbundets ordförande menar att säkerhetsställd tillgång till ett ställföreträdarskap är ett viktigt komplement till en statlig e-legitimation.

  • Det kommer att finnas personer med afasi och språkstörning/DLD som inte kan eller vill använda en e-legitimation. Staten måste se till att säkra att även dessa personer kan vara en del av det digitala samhället genom att ges tillgång till ställföreträdare, säger hon.

Läs skrivelsen här

Afasiförbundet är även remissinstans till utredningen om statlig e-legitimation. Lär vårt yttrande här