Mötesplats Afasi-konferens

Den 11 mars bjuder Afasiförbundet in till den årliga Mötesplats Afasi-konferensen i Stockholm. På programmet är Arsfondsprojektet Levla upp, appen Afasi-Tränaren samt utbyte mellan mötesplatserna.

Den 11 mars bjuder Afasiförbundet in till den årliga Mötesplats Afasi-konferensen i Stockholm. På programmet är Arsfondsprojektet Levla upp, appen Afasi-Tränaren samt utbyte mellan mötesplatserna.

Program

10.00 – 10.50 Välkomna och presentationsrunda

10.50 – 11.00 Paus

11.00 – 12.00
Arvsfondsprojektet Levla upp, presentation och diskussion om förutsättningar för det språkstimulerande spelet med Afasiförbundets projektledare Ester Hedberg och Stefan Johansson från Begripsam

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.40 Workshop
med Sofie Lind: Hur kan vi möta utmaningar för Mötesplats Afasi-verksamheten?

13.40 – 14.10 Fikapaus

14.10 – 15.00 Logopeden Siri Friberg från Språkliv berättar om och visar sin nya app Afasi-Tränaren

15.00 – 15.10 Paus

15.10 – 16.00 Gruppdiskussion: Utbyte mellan mötesplatser om appar/träningsprogram och aktiviteter

Anmälan

Anmälan innan den 26 februari till Afasiförbundets föreningsutvecklare Sofie Lind e-post sofie.lind@afasi.se eller telefon: 08-545 663 66.

Lokal

Afasiförbundet lånar Afasicenters lokaler på Sabbatsbergsvägen 6 för att hålla konferensen. Vägbeskrivning finns i utskickad inbjudan eller fås vid anmälan.