Risk för sämre hälsa för partner till strokepatient

En studie vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har kartlagt den självupplevda hälsan hos strokepatienters makar. Studien visar att många makar fortfarande sju år efter insjuknandet rapporterar en lägre livskvalitet. Enligt resultaten påverkas livskvaliteten i direkt relation till den insjuknade partnerns grad av funktionshinder, kognitiva svårigheter och depressiva symtom.

Länk till mer information om studien

Par händer 600x397