Nytt stödmaterial för att motverka kränkningar i skolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har tagit fram ett nytt stödmaterial ”Delaktighet – ett arbetssätt i skolan” som ger skolor verktyg för att tidigt upptäcka kränkningar. Den erbjuder också skolor ett arbetssätt för att ge elever med funktionsnedsättning likvärdiga förutsättningar att vara lika delaktiga som sina skolkamrater.

Länk till mer information om SPSMs stödmaterial “Delaktighet – ett arbetssätt i skolan”

Vänner flickor 600x359