Socialförsäkringsutredning utelämnar viktig grupp

Handikappförbunden är mycket kritiska till Socialförsäkringsutredningens förslag . I utredningen (SOU 2015:21 ) utelämnas en stor grupp människor som aldrig kommer att kunna arbeta. Det måste vara Socialförsäkringarnas syfte att trygga försörjningen på en god nivå även för de människorna i vårt samhälle, skriver Handikappförbunden i sitt remissyttrande.

Länk till pressmeddelande
Länk till Handikappförbundens remissyttrande av Socialförsäkringsutredningen

Människor 600x199