Riktlinjer för logopedi i skolan

Nu har Logopedförbundet publicerat sina nationella riktlinjer för logopedisk verksamhet.

Allt fler logopeder arbetar inom pedagogisk verksamhet. Nu har Logopedförbundet publicerat sina nationella riktlinjer för logopedisk verksamhet.

Afasiförbundet/Talknuten har fått vara med och tycka till under arbetet med att ta fram riktlinjerna.

Läs riktlinjerna här