Rätten till jämlik hälsa

Bland personer med funktionsnedsättning rapporteras sämre livsvillkor, levnadsvanor och en sämre hälsa jämfört med personer utan funktionsnedsättning.

“Bland personer med funktionsnedsättning rapporteras sämre livsvillkor, levnadsvanor och en sämre hälsa jämfört med personer utan funktionsnedsättning. Valet 2022 handlar om rätten till jämlik hälsa.” 

Följ Funktionsrätt Sveriges valarbete kring jämlik hälsa nedan. Afasiförbundet är medlem i Funktionsrätt Sverige som är en samarbetsorganisation för 50 Funktionsorganisationer.

Läs mer på Funktionsrätt Sverige här