Förbättra rehabilitering för personer med afasi

Bristerna inom den kommunikativa rehabiliteringen av personer med afasi är stora i Västra Götalandsregionen, menar Afasiföreningen i en debattartikel i Skaraborgs Allehanda. “Inom det fria vårdvalet fortsätter afasipatienter att vara en lågprioriterad patientgrupp. Konsekvensen blir ett utanförskap och en tystnad som är mycket svår att bryta.”

Länk till debattartikel i Skaraborgs Allehanda

ensam-kvinna-600x355