Regeringen vill skärpa diskrimineringslagen

Den nya lagen om bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund trädde i kraft vid årsskiftet. Den innebär bland annat att butiksägare ska tvingas att underlätta för personer med funktionsnedsättning. Lagen har lett till ett 50-tal anmälningar. Regeringen vill nu se över lagen och få den att skärpas ytterligare.

Länk till inslag i Sveriges Radio

wood_beads_beads_colorful 600x377